Log in or sign up


USER:
PASS:

 
 
DM - Recrutation

New recruits before completing the form must play a min. 30 hours(1800 min.) on servers BSC. Check the play time by typing in the console command !stats. You should have positive opinions from 4 admins and 2 master-admins. Please read the rules: REGULATIONS
If you do not meet these conditions your application will be rejected.

If you want get Your GUID number, write command !me

Nowi rekruci przed wypełnieniem formularza muszą zagrać min. 30 godzin (1800 min.) na serwerach BSC. Sprawdź czas gry, wpisując w konsoli polecenie !stats. Powinieneś mieć pozytwywna opinie od 4 adminów i 2 master-adminów. Przed złożeniem podania, proszę KONIECZNIE zapoznać się z regulaminem: REGULAMIN
Jeżeli nie spełnisz tych warunków Twoje podanie zostanie odrzucone.

Aby uzyskać numer GUID, wpisz na serverze komendę !me. 
 
 

http://www.bestshooterclan.pl/page.php?14