Log in or sign up


USER:
PASS:

 
 
Special match
Regulations of special match

1. Special match, farther called SM is match depend on game definite gun (e.g. only knife, snipe, shootgun, pistol).

2. SM can organize only members clan BSC (rank master admin or higher).

3. Rules of a match can not be changed during the round, SM can start with the new round of previously informing the players.

4. Administrator is obliged inform players, who come on the server in during the match the principles on which is the current round.

5. Players who do not following the rules of SM, administrator warn (!w) if it does not result in the player should get kick (!k) at 0 min. Players repeatedly breaking the rules, please throw out for longer.

6. During play SM mustn’t use: flash, granades, and air support (raid, helicopter).

7. On serves BSC knives are always allowed during play any type of match.
Regulamin meczy specjalnych

1. Mecze Specjalne, dalej MS (np. Only knife, snipe, pistol, shootgun)

2. MS mogą organizować tylko członkowie klanu BSC (ranga od master admina w górę)

3.Zasad meczu nie wolno zmieniać w trakcie trwającej rundy, MS można rozpocząć od nowej rundy informując wcześniej o tym graczy.

4.Administrator zobowiązany jest poinformować graczy którzy wejdą na serwer w trakcie meczu o zasadach na jakich odbywa się aktualna runda.

5.Graczy którzy nie stosują się do zasad MS administrator upomina warnem (!w) jeżeli to nie skutkuje gracz powinien dostać kicka (!k) na 0 min. Graczy uporczywie łamiących zasady proszę wyrzucać na dłużej.

6.Podczas rozgrywania MS nie wolno używać: flashy, granatów, oraz wsparcia powietrznego (nalot, heli).

7.Na serwerach BSC noże są zawsze dozwolone podczas rozgrywania każdego typu meczu.